Avís Legal

  1. INFORMACIÓ DE LEMPRESA:

El titular d’aquest Lloc Web és Plataforma Civiciti S.L. (En endavant, “PC”), amb domicili social al C / Beethoven 15, 08021 Barcelona. PC es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 45305, foli 7, full número B 483.515, inscripció número 1, amb número d’identificació fiscal B-66726613. Els Usuaris poden posar-se en contacte amb PC per telèfon +34 935 417 128 i correu electrònic a la següent adreça: hola@civiciti.com.

  1. FINALITAT:

La finalitat d’aquest Lloc Web és proporcionar informació general al públic sobre PC, els seus productes i els seus serveis.

La finalitat de les condicions d’ús d’aquest Avís Legal és regir l’ús permès d’aquest Lloc Web la URL és https://www.civiciti.com  i els serveis i / o continguts que alberga (en endavant, el “Avís Legal” i el “Lloc Web”, respectivament), d’acord amb la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i altres disposicions legals aplicables.

  1. TERMES I CONDICIONS D’ÚS:

Les presents Condicions d’ús (“Termes”, “Declaració” o “Condicions”) es fonamenten en els Principis de Civiciti i conté les condicions del servei que regeixen la nostra relació amb els usuaris i amb tots aquells que interactuen amb PC, així com els productes, les marques i els serveis de PC, incloent Civiciti, que reben el nom de serveis de PC o “serveis”.

En utilitzar els Serveis de PC o en accedir a ells en qualssevol de les seves formes o versions, mostres teva conformitat amb aquests Termes, que s’actualitza periòdicament segons s’estipula més endavant.

En cas d’existir condicions complementàries d’altres serveis, productes o aplicacions que hagis acceptat, si existissin discrepàncies entre aquestes condicions complementàries i aquests Termes, prevaldran les condicions complementàries associades a l’aplicació, el producte o el servei.


Compte i registre d’usuaris

Aquests són alguns dels compromisos que acceptes en relació amb el registre i el manteniment de la seguretat del teu compte:

La informació personal que proporcions a la plataforma de PC o en les seves aplicacions associades ha de ser fidedigna i veritable.

No crearàs un compte per a altres persones sense la seva autorització expressa.

No crearàs més d’un compte personal.

Si el teu compte és desactivat, no crearàs un nou compte sense el nostre permís.

No faràs res que pugui posar en perill la seguretat del teu compte, com compartir la contrasenya o no custodiar-la diligentment.

Si selecciones un nom d’usuari o identificador per al teu compte similar a un altre, ens reservem el dret d’eliminar o reclamar si ho considerem oportú.


Lloc segur

Fem tot el possible perquè PC sigui un lloc segur, però no podem garantir-ho sense la teva col·laboració, la qual cosa implica els següents compromisos de la teva part:


Protecció dels drets d’altres persones

Respectem els drets d’altres persones i esperem que tu facis el mateix.

Podem retirar qualsevol contingut o informació que publiques en PC si considerem que infringeix aquests Termes o les nostres polítiques.

No publicaràs contingut ni faràs cap acció en PC que infringeixi o vulneri els drets de tercers o que vulneri la llei d’alguna manera.

Per obtenir informació de com protegir els teus drets de propietat intel·lectual visita la pàgina com reportar vulneracions de drets de propietat intel·lectual.

El teu compte pot ser inhabilitada en qualsevol moment si constatem que has infringit els drets de propietat intel·lectual d’altres persones.

No utilitzaràs els nostres drets d’autor, les nostres marques comercials ni cap marca que s’assembli a les nostres, excepte si reps un consentiment previ per escrit de PC.

Si obtens informació dels usuaris, hauràs d’obtenir el seu consentiment previ, deixar clar que ets tu (i no PC) qui recopila la informació i publicar una política de privacitat que expliqui quines dades recopiles i com els faràs servir.

No publicaràs els documents d’identitat ni altra informació sensible, financera o confidencial de ningú a la plataforma de PC.

Disposicions especials aplicables a desenvolupadors o operadors d’aplicacions i llocs web.

Si ets desenvolupador o operador d’una aplicació o d’un lloc web de la plataforma o si fas servir plug-ins socials, has de complir amb les normes per a Desenvolupadors.


Dispositius mòbils

Si utilitzes el teu dispositiu mòbil per accedir als serveis de PC, tingues en compte que s’aplicaran les tarifes normals del teu operador, per exemple, per a missatges de text i dades.

Totes les normes i condicions d’aquests termes d’ús s’apliquen igualment a dispositius mòbils.

Si esteu registrats telèfon mòbil entre les dades d’usuari, aquest ha d’estar actualitzat en tot moment. com a mecanisme de verificació. En el cas que canviïs de telèfon mòbil, actualitzar-la informació del teu compte en PC en un termini de 3 dies per garantir que els missatges no s’enviïn per error a una altra persona.


Disposicions especials aplicables a pàgines

Si crees o administres una pàgina de PC o crees qualsevol contingut, acceptes les nostres Normes per a les PàginesDisposicions especials aplicables al programariSi descàrregues o utilitzes el nostre programari, com un producte de programari independent, una aplicació o un plug-in per al navegador, acceptes que, periòdicament, poden descarregar-se i instal·lar-se millores, actualitzacions i funcions addicionals per tal de millorar, optimitzar i desenvolupar el programari.No modificarás el nostre codi font ni duràs a terme amb ell treballs derivats, com descompilar o intentar d’alguna altra manera extreure aquest codi font, excepte en els casos permesos expressament per una llicència de codi obert o si et donem el nostre consentiment exprés per escrit.


Canvis i modificacions

Tindràs l’oportunitat de revisar les modificacions que fem a aquests Termes d’Ús abans de seguir utilitzant la nostra plataforma i serveis associats.

A la pàgina “PC Site Governance” publicarem o anunciarem els canvis que realitzem a aquests Termes d’Ús.

El teu ús continuat dels Serveis de PC després de rebre la notificació sobre les modificacions i canvis en el nostre Terme d’Ús i en la Política de Privacitat, suposa l’acceptació d’aquests canvis i modificacions.


Terminació

Si infringeixes l’essència o l’esperit d’aquests Termes, crees riscos de qualsevol tipus per a PC o exposes a PC a possibles responsabilitats jurídiques, podríem impedir l’accés a la plataforma de PC totalment o parcialment. Et notificarem per correu electrònic o la propera vegada que intentis accedir al teu compte. També pots eliminar el teu compte o desactivar la teva aplicació en qualsevol moment. En aquests casos, aquests Termes cessaran, però les següents disposicions continuaran vigents: 2.c, 3-6, i 14-16.


Conflictes

Els únics tribunals vàlids per a resoldre qualsevol demanda o conflicte són els Tribunals de Barcelona (Espanya) i acceptes que siguin aquests tribunals els competents a l’hora de resoldre els litigis d’aquestes demandes. Les lleis d’Espanya regeixen aquests Termes, així com qualsevol demanda que pogués sorgir entre tu i nosaltres, independentment de les disposicions sobre conflictes de lleis.

Qualsevol informació o contingut que un usuari o diversos comparteixin a la plataforma és exclusiva responsabilitat d’aquests usuaris. Això inclou continguts que puguin ser considerats inapropiats, obscens, il·legals o ofensius.

La conducta de qualsevol usuari de la plataforma o aplicacions de PC, tant dins de la plataforma i aplicacions associades com fora de la plataforma en altres mitjans, és exclusiva responsabilitat de l’esmentat usuari i no de PC.

Si algú interposa una demanda contra nosaltres relacionada amb les teves accions, el teu contingut o la teva informació en PC, ens indemnitzaràs i ens lliuraràs de la responsabilitat per tots els possibles danys, pèrdues i despeses de qualsevol tipus, inclosos els costos i honoraris judicials raonables, que estiguin relacionats amb la demanda.

La utilització de la plataforma i les seves aplicacions associades la fas sota la teva pròpia responsabilitat. No garantim que la plataforma funcions sense interrupcions o no contingui errors de qualsevol tipus, o es produeixin deficiències de velocitat o qualitat de la informació en la mateixa o estigui sempre segura.

Es proporciona la plataforma de PC i les seves aplicacions associades tal qual són, sense existir garantia explícita o implícita de cap tipus, incloent les garanties de comerciabilitat, adequació a un fi particular i no compliment.

No ens responsabilitzem de les dades de tercers, el contingut ni les seves accions a la plataforma. Per la present ens dispenses a nosaltres, els nostres directius i empleats, de qualsevol demanda o danys derivats de qualsevol demanda que tinguis interposada contra tercers o d’alguna manera relacionats amb aquesta.

No serem responsables de cap pèrdua de beneficis o qualssevol altres danys derivats d’aquests Termes d’Ús, fins i tot en els casos en què hi hagi algun avís que es poguessin produir aquests danys.

En qualsevol cas, la nostra responsabilitat conjunta derivada dels Termes de la present declaració no podrà excedir en cap cas el valor de cent euros (100 €).


Disposicions especials aplicables a usuaris que no resideixen a Espanya

Ens esforcem per crear una comunitat mundial amb normes coherents per a tothom, però també per respectar la legislació local. Les següents disposicions s’aplicaran als usuaris i les persones que no siguin usuaris de PC que es troben fora d’Espanya:

Dones el teu consentiment perquè les teves dades personals es transfereixin i es processin a Espanya.


Definicions

Les expressions “PC” o “Serveis de PC” es refereixen als serveis proporcionats. Aquests inclouen:

(1) El nostre lloc web a www.civiciti.com, la nostra plataforma, aplicació per a mòbils i qualsevol altre lloc web, sub-dominis o altres aplicacions per a mòbils amb marca PC.

(2) Serveis, marques, programari o dispositius existents o desenvolupats amb posterioritat.

Pel terme “utilitzar” s’entén entre d’altres significats, el modificar i crear obres derivades, traduir a un altre idioma, copiar, reproduir o exhibir en públic.

El terme “plataforma” es refereix al conjunt d’APIs i serveis que possibiliten a tercers obtenir dades de PC o els que ens siguin proporcionats.

A qualsevol element que un usuari comparteix per mitjà de la plataforma de PC en diem “contingut” El terme “publicar” significa posar disponible per a altres usuaris a la plataforma de PC. L’expressió “marques comercials” es refereix a la llista de marques comercials de PC accessibles aquí. El terme “aplicació” significa qualsevol aplicació o lloc web que fa servir la plataforma o connecta o accedeix a ella de qualsevol forma possible, així com qualsevol component que realitza intercanvi de dades. El terme “aplicació” continuarà sent vàlid fins que eliminis totes les dades que retinguis, tot i que ja no fas servir ni accedeixis a la plataforma.


Altres disposicions

Aquests Termes substitueixen qualsevol acord previ entre les parts i constitueix l’acord entre les dues parts.

No és possible la transferència dels teus drets o obligacions en virtut d’aquests Termes a cap tercer sense el nostre consentiment exprés.

Si per qualsevol causa no pot complir-se algun d’aquests Termes d’Ús, seguirà tenint plena validesa la resta de la part que sí pugui complir.

Reservat el dret exclusiu de realitzar esmenes o exempcions a aquests Termes. Ningú més podrà fer-ho.

Reservat tots els drets que no et hàgim concedit de forma expressa.

Tot usuari que fa servir els serveis de la plataforma o aplicacions de PC haurà de complir totes les lleis i principis aplicables, tant a nivell local, nacional o internacional.

En utilitzar els Serveis de PC o en accedir a ells, ens permets recopilar i utilitzar el teu contingut i informació d’acord amb la Política de dades, que s’actualitza periòdicament.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR:

Els continguts, tant en part com en la seva totalitat, d’aquest lloc web, el producte Civiciti i el Lloc Web en si mateix, de la mateixa manera que una presentació visual, el que inclou entre d’altres els logotips, gràfics informatitzats, dades, text, programari , codi font, bases de dades, imatges, so i vídeos integrats en aquest lloc web, són tots ells elements que pertanyen a PC o sobre els quals PC té una llicència atorgada per tercers. Tots i cada un d’aquests elements estan protegits per les lleis sobre propietat intel·lectual i / o drets d’autor i pels convenis internacionals aplicables.

Està prohibit, sense el previ consentiment de PC i / o els titulars legítims dels drets d’autor i / o de propietat intel·lectual i / o de qualsevol altre dret de propietat, utilitzar i / o explotar el Lloc Web i / o els seus continguts de qualsevol forma, el que inclou, entre d’altres:

a) Qualsevol forma de comunicació al públic, per qualsevol mitjà, inclòs el dret a fer-la accessible al públic, de manera que qualsevol persona pugui accedir al Lloc Web i / o als continguts des del lloc i en el moment que triï de manera individual.
b) Qualsevol forma de distribució, incloses, entre altres, la venda, el lloguer o el préstec.
c) Qualsevol forma de reproducció ja sigui directament o indirecta, de forma temporal o permanent, per qualsevol mitjà, tant si és total com parcial, incloses, entre altres, les reproduccions per a l’ús privat i la descàrrega en dispositius de l’Usuari.
d) Qualsevol forma de transformació, tant total com parcial. Sense perjudici de l’anterior, els Usuaris poden navegar pel lloc web i els seus continguts sense cap limitació.

Així mateix, els Usuaris accepten que les marques comercials, noms comercials, logotips i altres signes distintius continguts en el Lloc Web són components la titularitat és de PC o de tercers, que estan protegits per lleis nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual. L’ús no autoritzat o indegut d’aquests components pot constituir una infracció dels drets de propietat intel·lectual de PC o d’aquells de tercers.

  1. ENLLAÇOS:

Aquest lloc web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics per enllaçar (p. Ex., Enllaços, banners, botons …) directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir als llocs web que pertanyen o són gestionats per tercers (llocs enllaçats).

Els resultats de les eines de recerca es proporcionen directament per tercers com a conseqüència de mecanismes automàtics, de manera que PC no pot controlar i no controla aquests resultats. Els Usuaris podran començar el procediment que disposa la condició 10 d’aquest Avís Legal per tal de sol·licitar l’eliminació d’un enllaç, en el cas en què consideri que, en aquests llocs enllaçats, es porta a terme una activitat il·legal i / o hi ha informació il·legal.

En el cas que els tercers vulguin establir un enllaç a aquest lloc web, podran fer-ho sempre que, en la mesura del possible, l’enllaç s’estableixi amb la pàgina d’inici del lloc web; en cas contrari, els enllaços es poden establir només si l’URL de PC és visible.

  1. MODIFICACIONS:

PC podrà modificar, sense prèvia notificació, aquest Avís Legal i / o qualsevol altre text de caràcter contractual en aquest Lloc Web. Aquestes modificacions entraran en vigor a les setanta-dues (72) hores després d’haver estat publicades aquí.

PC podrà també finalitzar o suspendre la prestació dels serveis continguts en el Lloc Web i el servei del lloc web en si mateix en qualsevol moment, sense perjudici de qualsevol disposició en contra que pogués establir-se en qualsevol altre text de caràcter contractual en aquest lloc web . Sempre que sigui possible, PC advertirà / alertarà amb anterioritat sobre aquesta finalització o suspensió mitjançant aquest Lloc Web.

  1. DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT:

PC no garanteix l’absència d’interrupcions i / o errors en la connexió i / o l’accés al Lloc Web i / o els seus continguts tant si pertanyen a PC com a tercers, ni tampoc l’actualització del lloc web i / o aquests continguts.

PC farà tots els esforços per efectuar, en el menor temps possible, les actualitzacions i correccions d’errors i defectes, inclosos aquells que tinguin lloc durant l’accés i / o la connexió al lloc web i / o als seus continguts.

Els Usuaris són responsables de l’ús i accés al lloc web sense perjudici de les accions legals que PC i / o qualssevol tercers puguin iniciar en cas d’accés il·legal o ús indegut del lloc web i dels seus continguts, concretament en cas d’atac, supressió, eliminació o destrucció de les mesures tecnològiques que, si fos el cas, protegeixen els continguts de PC o dels tercers.

PC no serà responsable de la presència de virus ni d’errors de seguretat ni tampoc dels danys que poguessin causar-se als dispositius dels Usuaris o als arxius o documents emmagatzemats en aquests dispositius per l’accés i / o connexió al lloc web, ni tampoc dels danys causats a tercers per mitjà d’intromissions il·legals que cauen fora del control de PC.

PC no serà responsable dels errors, omissions o inexactitud de la informació continguda en aquest lloc web, la qual es proporciona “tal qual”. PC tampoc serà responsable de l’incompliment per part dels Usuaris de les obligacions que accepten en accedir a aquest Lloc Web contingudes en aquest Avís Legal i, en particular, no serà responsable de cap infracció dels drets de propietat intel·lectual, drets d’autor, drets de publicitat i drets d’imatge, drets de propietat o qualsevol altre dret en relació amb els béns i drets de qualsevol tercer.

 

Subscrigui's a la nostra newsletterPin It on Pinterest