Termes i condicions d’ús

 

El presents Termes d’Ús (“Termes”, “Declaració” o “Condicions” ) es fonamenten en els Principis de Civiciti i contenen les condicions del servei que regeixen la nostra relació amb els usuaris i amb tots aquells que interactuen amb OpenSeneca, així com els productes, les marques i els serveis d’ OpenSeneca, incloent Civiciti, que reben el nom de Serveis d’ OpenSeneca o “Serveis”.

En fer servir els Serveis d’ OpenSeneca o en accedir a ells en qualsevol de les seves formes o versions, mostres la teva conformitat amb aquests Termes, que s’actualitzen periòdicament segons s’estipulen en la secció 13 més endavant.

En el cas que hi hagi condicions complementàries d’altres serveis, productes o aplicacions que hagis acceptat, si existissin discrepàncies entre aquestes condicions complementàries i aquests Termes, prevaldran les condicions complementàries associades a l’aplicació, el producte o el servei.

 

Compte i registre d’usuaris

Els usuaris d’OpenSeneca no es registren de forma anònima, és a dir, proporcionen els seus noms i dades reals, i necessitem la teva col·laboració perquè així sigui. OpenSeneca fará ús de les dades del seus usaris per a comunicar-vos canvis en els Termes i Condicions d’ús.  Per a altres usos de les dades dels usaris consulti la Política de Privacitat.

Aquests són alguns dels compromisos que acceptes en relació al registre i el manteniment de la seguretat del teu compte:

 1. La informació personal que proporciones a la plataforma d’OpenSeneca o en les seves aplicacions associades ha de ser fidedigna i vertadera.
 2. No crearàs un compte per a altres persones sense la seva autorització explícita.
 3. No crearàs més d’un compte personal.
 4. Si el teu compte és desactivat, no crearàs un nou compte sense el nostre permís.
 5. No faràs res que pugui posar en perill la seguretat del teu compte, com compartir la contrasenya o no custodiar-la diligentment.
 6. Si selecciones un nom d’usuari o identificador pel teu compte similar a un altre, ens reservem el dret d’eliminar-lo o reclamar-lo si ho considerem oportú.

Lloc segur

Fem tot el possible perquè OpenSeneca sigui un lloc segur, però no podem garantir-ho sense la teva col·laboració, la qual cosa implica els següents compromisos per part teva:

 1. No recopilaràs informació o contingut d’altres usuaris ni accediràs a OpenSeneca utilitzant mitjans automàtics (com bots de recol·lecció, robots, spiders o scrapers) sense el permís previ explícit d’OpenSeneca.
 2. No accediràs a un compte que pertanyi a un altre usuari ni sol·licitaràs informació d’inici de sessió.
 3. No publicaràs comunicacions comercials no autoritzades (com spam) a OpenSeneca.
 4. No publicaràs contingut que contingui llenguatge que inciti a l’odi o intimidatori, sigui pornogràfic, inciti a la violència o contingui nus o violència gràfica.
 5. No utilitzaràs OpenSeneca per actes il·lícits, enganyosos, malintencionats o discriminatoris.
 6. No intimidaràs, assetjaràs o molestaràs a cap usuari.
 7. No faràs cap acció que pugui afectar el funcionament correcte d’ OpenSeneca o al seu aspecte, com un atac de denegació de servei (DOS) o l’alteració de la presentació de pàgines o altres funcions d’OpenSeneca.
 8. No facilitaràs ni fomentaràs l’incompliment d’aquests Termes ni de la Política de Privacitat.

Protecció dels drets d’altres persones

Respectem els drets d’altres persones i esperem que tú facis el mateix.

 1. Podem retirar qualsevol contingut o informació que publiquis a OpenSeneca si considerem que infringeix aquests Termes o les nostres polítiques.
 2. No publicaràs contingut ni realitzaràs cap acció a OpenSeneca que infringeixi o vulneri els drets de tercers o que vulneri la llei d’alguna manera.
 3. Per obtindre informació de com protegir els teus drets de propietat intel·lectual visita la pàgina Com reportar vulneracions de drets de propietat intel·lectual.
 4. El teu compte pot ser inhabilitat en qualsevol moment si constatem que has infringit els drets de propietat intel·lectual d’altres persones.
 5. No utilitzaràs els nostres drets d’autor, les nostres marques comercials ni cap marca que s’assembli a les nostres, excepte si reps un consentiment previ per escrit d’ OpenSeneca.
 6. Si obtens informació dels usuaris, hauràs d’obtenir el seu consentiment previ, deixar clar que ets tú (i no OpenSeneca) qui recopila la informació i publicar una política de privadesa que expliqui quines dades recopiles i com les faràs servir.
 7. No publicaràs els documents d’identitat ni cap altra informació sensible, financera o confidencial de ningú a la plataforma d’OpenSeneca.

Disposicions especials aplicables a desenvolupadors o operadors d’aplicacions i llocs web

Si ets desenvolupador o operador d’una aplicació o d’un lloc web de la plataforma o si fas servir plug-ins socials, has de complir amb les Normes per Desenvolupadors.

Dispositius mòbils

Si utilitzes el teu dispositiu mòbil per accedir als serveis d’OpenSeneca, tingues present que s’aplicaran les tarifes normals del teu operador, per exemple, per a missatges de text i dades.

 1. Totes les normes i condicions d’aquests termes d’ús s’apliquen igualment a dispositius mòbils
 2. Si has introduit el teu telèfon mòbil entre les teves dades d’usuari, aquest ha d’estar actualitzat en tot moment com a mecanisme de verificació. En el cas de que canviïs de telèfon mòbil, caldrà que actualitzis la informació del teu compte a OpenSeneca en un plaҫ de 3 dies per garantir que els missatges no s’enviïn per error a una altra persona

 

Disposicions especials aplicables a pàgines

Si crees o administres una pàgina d’ OpenSeneca o crees qualsevol contingut, acceptes les nostres Normes per les Pàgines

Disposicions especials aplicables al software

Si descarregues o utilitzes el nostre software, com un producte de software independent, una aplicació o un plug-in per al navegador, acceptes que, periòdicament, poden descarregar-se i instal·lar-se millores, actualitzacions i funcions addicionals per tal de millorar, optimitzar i desenvolupar el software.

 1. No modificaràs el nostre codi font ni duràs a terme amb ell treballs derivats, com descompilar o intentar d’alguna altra manera extreure aquest codi font, excepte en els casos permesos expressament per una llicència de codi obert o si et donem el nostre consentiment explícit per escrit.

Canvis i modificacions

Tindràs l’oportunitat revisar les modificacions que fem a aquests Terme d’Ús abans de seguir utilitzant la nostra plataforma i serveis associats.

A la pàgina “OpenSeneca Site Governance” publicarem o anunciarem els canvis que realitzem a aquests Termes d’Ús.

El teu ús continuat dels Serveis d’OpenSeneca després de rebre la notificació sobre les modificacions i canvis en el nostre Terme d’Ús i en la Política de Privacitat, suposa l’acceptació d’aquests canvis i modificacions.

Extinció

Si infringeixes l’essència o l’esperit d’aquests Termes, crees riscos de qualsevol tipus per OpenSeneca o exposes a OpenSeneca a possibles responsabilitats jurídiques, podríem impedir-te l’accés a la plataforma d’ OpenSeneca total o parcialment. T’ho notificarem per correu electrònic o la propera vegada que intentis accedir al teu compte. També pots eliminar el teu compte o desactivar la teva aplicació en qualsevol moment. En aquests casos, aquests Termes cessaran, però les següents disposicions continuaran vigents: 2.c, 3-6, i 14-16

Conflictes

Els únics tribunals vàlids per a resoldre qualsevol demanda o conflicte són els Tribunals de Barcelona (Espanya) i acceptes que siguin aquests tribunals els competents a l’hora de resoldre els litigis d’aquestes demandes. Les lleis d’Espanya regeixen aquests Termes, així com qualsevol demanda que pogués sorgir entre tú i nosaltres, independentment de les disposicions sobre conflictes de lleis.

 1. Qualsevol informació o contingut que un usuari o diversos comparteixin a la plataforma és exclusiva responsabilitat d’aquests usuaris. Això inclou continguts que puguin ser considerats inapropiats, obscens, il·legals o ofensius.
 2. La conducta de qualsevol usuari de la plataforma o aplicacions d’OpenSeneca, tant dins de la plataforma i aplicacions associades com fora de la plataforma en altres mitjans, és exclusiva responsabilitat de l’esmentat usuari i no pas d’OpenSeneca.
 3. Si algú interposa una demanda contra nosaltres relacionada amb les teves accions, el teu contingut o la teva informació a OpenSeneca, ens indemnizarás i ens lliuraràs de la responsabilitat per tots els possibles danys, pèrdues i despeses de qualsevol tipus, inclosos els costos i honoraris judicials raonables, que estiguin relacionats amb aquesta demanda.
 4. La utilització de la plataforma i les seves aplicacions associades les fas sota la teva pròpia responsabilitat. No garantim que la plataforma funcioni sense interrupcions o no contingui errors de qualsevol mena, o es produeixin deficiències de velocitat o qualitat de la informació en la mateixa o sigui sempre segura.

Es proporciona la plataforma d’OpenSeneca i les seves aplicacions associades tal com són, sense existir garantia explícita o implícita de cap mena, incloent les garanties de comerciabilitat, adequació a una finalitat particular i no compliment.

 1. No ens responsabilitzem de les dades de tercers, el contingut ni les seves accions a la plataforma. Per la present ens dispenses a nosaltres, els nostres directius i empleats, de qualsevol demanda o danys derivats de qualsevol demanda que tinguis interposada contra tercers o d’alguna manera relacionats amb aquesta.
 2. No serem responsables de cap pèrdua de beneficis o qualsevol altres danys derivats d’aquests Termes d’Ús, fins i tot en els casos en què hi hagi algun avís de que es poguessin produir aquests danys.
 3. En qualsevol cas, la nostra responsabilitat conjunta derivada dels Termes de la present declaració no podrà excedir en cap cas el valor de cent euros (100 €).

Disposicions especials aplicables a usuaris que no resideixen a Espanya

Ens esforcem per crear una comunitat mundial amb normes coherents per a tothom, però també per respectar la legislació local. Les següents disposicions s’aplicaran als usuaris i a les persones que no siguin usuaris d’OpenSeneca que es troben fora d’Espanya:

 1. Dones teu consentiment per tal que les teves dades personals es transfereixin i es processin a Espanya.

 

Definicions

Les expressions “OpenSeneca” o “Serveis d’OpenSeneca” es refereixen als serveis proporcionats. Aquests inclouen:

 1. (1) El nostre lloc web a www.openseneca.com, la nostra plataforma, aplicació per a mòbils i qualsevol altre lloc web, sub-dominis o altres aplicacions per a mòbils amb marca OpenSeneca (2) Serveis, marques, software o dispositius existents o desenvolupats amb posterioritat.
 2. Pel terme “utilitzar” s’entén entre d’altres significats, el modificar i crear obres derivades, traduir a un altre idioma, copiar, reproduir o exhibir en públic
 3. El terme “plataforma” es refereix al conjunt d’APIs i serveis que possibiliten a tercers obtindre dades d’ OpenSeneca o els que ens siguin proporcionats.
 4. A qualsevol element que un usuari comparteixi per mitjà de la plataforma d’OpenSeneca l’anomenem “contingut”
 5. El terme “publicar” significa posar a disposició d’altres usuaris a la plataforma d’ OpenSeneca.
 6. L’expressió “marques comercials” es refereix al llistat de marques comercials d’OpenSeneca accessibles aquí.
 7. El terme “aplicació” significa qualsevol aplicació o lloc web que utilitza la plataforma o connecta o accedeix a ella de qualsevol forma possible, així com qualsevol component que realitza intercanvi de dades. El terme “aplicació” continuarà sent vàlid fins que eliminis totes les dades que retinguis, encara que ja no facis servir ni accedeixis a la plataforma.

Altres disposicions

Aquests Termes substitueixen qualsevol acord previ entre les parts i constitueix l’acord complert entre ambdues parts.

No és possible la transferència dels teus drets o obligacions en virtut d’aquests Termes a cap tercer sense el nostre consentiment explícit.

Si per qualsevol motiu no es pot complir algun d’aquests Termes d’Ús, seguirà tenint plena validesa la resta de la part que sí pugui cumplir

Ens reservem el dret exclusiu de realitzar esmenes o exempcions a aquests Termes. Ningú més podrà fer-ho.

Ens reservem tots els drets que no et hàgim concedit de forma expressa.

Tot usuari que faci servir els serveis de la plataforma o aplicacions d’OpenSeneca ha de complir totes les lleis i principis aplicables, tant a nivell local, nacional o internacional

En utilitzar els Serveis d’OpenSeneca o en accedir a ells, ens permets recopilar i utilitzar el teu contingut i informació d’acord amb la Política de dades, que s’actualiza periòdicament.

Subscrigui's a la nostra newsletter

Pin It on Pinterest