Producte

Civiciti facilita la participació de manera contínua en les decisions que afecten la seva comunitat. Per això proposa un conjunt de funcionalitats que ajuden a: recollir informació, facilitar el diàleg, prendre decisions, prendre la iniciativa i fer un seguiment de les decisions presses.

Civiciti està formada per diferents mecanismes de participació:

El menú està organitzat temàticament de manera que els usuaris són guiats a descobrir els diferents temes de la ciutat, debatre i decidir sobre ells.

Plataforma per la participació

Les seves principals eines són:

Notícies i esdeveniments

Involucri als ciutadans fent-los saber contínuament què està passant: quins són els principals esdeveniments, comparteixi informació amb ells i reculli els seus comentaris.

Peticions

Doni’ls la capacitat d’exposar problemes o queixes, aportar suggeriments i signar peticions. A més, podran fer-se voluntaris de la seva comunitat o finançar iniciatives locals.

Enquestes avançades

Entengui’ls millor demanant la seva opinió amb enquestes, els resultats de les quals – segmentades per sexe, edat i ubicació – li permetran aprofundir en les seves necessitats.

Anàlisi de sentiment

Faci’s una idea de l’opinió pública general sobre certs temes, com se senten els ciutadans i com reaccionen a les iniciatives locals. Extregui les opinions positives o negatives més rellevants.

Idees

Aprofiti l’experiència de la seva comunitat demanant-los que aportin solucions o idees als nous reptes que es plantegen i ajudi així a definir l’orientació de l’acció política.

Pressupostos participatius

Deixi que els ciutadans proposin, debatin i decideixin el destí dels pressupostos públics. Mitjançant la gamificació podran veure com prioritzen projectes i com es distribueixen els diners.

Portal de transparència i dades obertes

Aconsegueixi una major transparència publicant un catàleg de dades obertes i la documentació exigida per la legislació local de transparència. Les eines de visualització de la plataforma l’ajudaran a aconseguir una major interactivitat. A la vegada, facilitem una API que permet la integració amb altres portals i facilita que el ciutadà pugui preguntar sobre aquestes dades al seu espai a Civiciti.

Consultes ciutadanes

Voti els temes més rellevants amb la solució més segura del món. Està certificada en 18 dels 21 països que permeten votació electrònica.

Subscrigui's a la nostra newsletter

Pin It on Pinterest